1.เห็นรูปด้วยตาแล้ว

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในรูป อันเป็นที่เกิดแห่งโสมนัส

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในรูป อันเป็นที่เกิดแห่งโทมนัส

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในรูป อันเป็นที่เกิดแห่งอุเบกขา

2.ฟังเสียงด้วยหูแล้ว

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในเสียง อันเป็นที่เกิดแห่งโสมนัส

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในเสียง อันเป็นที่เกิดแห่งโทมนัส

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในเสียง อันเป็นที่เกิดแห่งอุเบกขา

3.ได้กลิ่นด้วยจมูกแล้ว

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในกลิ่น อันเป็นที่เกิดแห่งโสมนัส

ใจเย่อมเข้าไปเที่ยวในกลิ่น อันเป็นที่เกิดแห่งโทมนัส

ใจย่อมเข้าไป้ที่ยวในกลิ่น อันเป็นที่เกิดแห่งอุเบกขา

4.รู้รสด้วยลิ้นแล้ว

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในรส อันเป็นที่เกิดแห่งโสมนัส

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในรส อันเป็นที่เกิดแห่งโทมนัส

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในรส อันเป็นที่เกิดแห่งอุเบกขา

5.สัมผัสโผฐฐัพพะด้วยผิวกายแล้ว

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในโผฐฐัพพะอันเป็นที่เกิดแห่งโสมนัส

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในโผฐฐัพพะอันเป็นที่เกิดแห่งโทมนัส

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในโผฐฐัพพะอันเป็นที่เกิดแห่งอุเบกขา

6.รู้สึกอารมณ์ที่เกิดในใจแล้ว

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในอารมณ์อันเป็นที่เกิดแห่งโสมนัส

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในอารมณ์อันเป็นที่เกิดแห่งโทมนัส

ใจย่อมเข้าไปเที่ยวในอารมณ์อันเป็นที่เกิดแห่งอุเบกขา

 

................Comment

Comment:

Tweet

TIy4o2 Major thankies for the post.Really looking forward to read more. Cool.

#3 By cTpntUEZoCIu (46.161.41.184) on 2013-11-02 18:33

HelmHe I loved your article.Really looking forward to read more. Awesome.

#2 By EWfvdzmkvPx (46.161.41.184) on 2013-10-26 11:36

VSJie9 I value the post.Much thanks again. Keep writing.

#1 By rsVZtmiyPJnZ (192.162.19.11) on 2013-09-06 01:13