พระพุทธรูป

posted on 05 Mar 2011 19:14 by workaholic
สมัยพุทธกาลไม่มีพระพุทธรูป

สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็ไม่มีพระพุทธรูป มีต้นโพธิ์ มีธรรมจักร

กษัตริย์มาสิโดเนีย(กรีก)พระนามกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ทรงมีชัยชนะเหนือดินแดนชมพูทวีป เมื่อ232ปีก่อนค.ศ.

เริ่มแรกมีในสมัยกรีกที่เข้าปกครองอินเดีย คือรัชสมัยพระเจ้าเมนันเดอร์หรือกษัตริย์มิลินท์ เพราะกรีกบูชาเทพเจ้า

จากนั้นก็นิยมสร้างตามๆกันมา

พระพุทธรูปเป็นวัฒนธรรมทางศาสนา เช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนัง

Comment

Comment:

Tweet

v7WkyX Great blog article. Really Great.

#1 By azAvUGrXmCIDgja (46.161.41.184) on 2013-10-26 06:32