มหาสมัยสูตร: โมระปริตร

posted on 05 Mar 2011 17:59 by workaholic
ท่องหรือสวดคาถานี้เมื่ออยู่ในที่ๆน่ากลัว หรือรู้สึกกลัว

        ก่อนสวด ให้วาดมโนภาพให้แลเห็นท้าวจตุโลกบาลทั้ง4 ยืนประจำทิศทั้ง4

        ที่เราต้องการความคุ้มครองรักษา

        จะเป็นบ้านเรือน ทุ่งนา ป่าเขาและทุกที่

...(คำแปล)

        ท้าวธตรัฐอยู่ทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหกอยู่ทิศใต้

        ท้าววิรูปักข์อยู่ทิศตะวันตก ท้าวกุเวรอยู่ทิศเหนือ

        มหาราชทั้ง4นี้ ประจำอยู่ทิศทั้ง4

...

       ปุริมทิสัง ธตรัฐโฐ ทักขิเณนะวิรุฬ หโก

        ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข กุเวโร อุตตังทิสัง

        จัตตาโร เต มหาราชา สมันตา จตุโร ทิสา

 

.... 

     Comment

Comment:

Tweet

7RMfpJ Thank you for your blog post.Really thank you!

#12 By CkLRTbQjWsbK (46.161.41.184) on 2013-10-26 06:11

My partner and i carry rs 3 gold continuously not to mention Cherish rs 3 gold!!

#11 By http://www.ursgold.com/ (137.175.20.193) on 2013-07-21 05:22

Love'd the buy firefall gold http://www.mmogm.com/firefall/ as soon as i attempted them on.

#10 By buy firefall gold (103.7.57.18|142.4.117.124) on 2013-07-11 03:43

buy firefall gold http://www.4firefall.com's offers my personal election!!!!!!!!!!!

#9 By buy firefall gold (103.7.57.18|192.74.228.179) on 2013-07-06 02:31

index.php?threads/

#8 By lunette ray ban (103.7.57.18|202.105.90.156) on 2013-07-05 20:20

1, antabuse,

#7 By bxHFayaQrVLNrlUARMc (103.7.57.18|46.161.41.32) on 2013-07-05 06:46

1, buy acyclovir,

#6 By MTPoeEYBa (103.7.57.18|46.161.41.32) on 2013-06-29 02:47

1, actos,

#5 By XQToGaSORpE (103.7.57.18|46.161.41.27) on 2013-03-15 15:25

2, propecia hair,

#4 By gjTNZshtXvc (103.7.57.18|46.161.41.27) on 2013-03-14 14:54

1, allopurinol and blood pressure,

#3 By ILIWlvYZfdLhZe (103.7.57.18|46.161.41.27) on 2013-03-12 06:15

tRyXDA <a href="http://zusumlgzlbhi.com/">zusumlgzlbhi</a>, hokqhwgywgss, [link=http://wleworztxssy.com/]wleworztxssy[/link], http://aqefzlrqrofd.com/

#2 By HYfEsIVAlRv (103.7.57.18|91.201.64.27) on 2013-03-06 07:45

#1 By biu (103.7.57.18|183.88.49.168) on 2012-05-03 14:53