บาบิโลน Babylon

posted on 05 Mar 2011 23:51 by workaholic
บาบิโลนดั้งเดิมตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำยูเฟรตีส บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรตีสอันอุดม

         ผู้ให้กำเนิดเมืองบาบิโลนคือนิมรอด(Nimrod) ผู้สืบเชื้อสายมาจากฌนอาห์ อพยพมาถึงบริเวณนี้หลังเหตุการณ์น้ำท่วมโลก

         บาบิโลนเดิมชื่อ บาเบล(Babel) หรือประตูแห่งเทพเจ้า แต่ชาวกรีกออกเสียงเป็นบาบิโลน นิมรอดเป็นปฐมกษัตริย์

         ราชวงศ์แรกที่เป็นที่รู้จักคือ ราชวงศ์ฮัมบูราบี ครองราชย์ราว 1,792 ปีก่อนคริสตศักราช

         ทรงเป็นผู้รวบรวมกฎหมายของบาบิโลน จาร฿กลงแท่งหินสีดำ สูง2.5เมตร มีรูปของพระองค์ร่างกฎหมายจากเทพเจ้า

         ปัจจุบันแท่งศิลาสีดำอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ประเทศฝร่งเศส ค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส จึงนำกลับไปไว้ที่ประเทศของตน

         หลังรัชสมัยกษัตริย์ฮัมบูราบี บาบิโลนตกเป็นของอัสซีเรีย แต่ชาวบาบิโลนได้พยายามลุกฮือขึ้นต่อต้านผู้รุกรานอยู่เนืองๆ มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เก่าว่า กษัตริย์เมโรดัค-บาลาดาน(Merodach-Balacan 721-709ปี่อนคริสตกาล) เคยขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์เฮเซเกียแห่งเยรูซาเลมให้ช่วยขับไล่อัสซีเรีย แต่ไม่สำเร็จ

         กษัตริย์เซนนาเซริบแห่งอัสซีเรีย ยกทัพไปปราบกบฎบาบิโลน ทำลายเมืองราบคาบ(689ปีก่อนคริสกาล)

         เมื่อกษัตริย์เซนนาเซริบสิ้นพระชนม์ บาบิโลนถูกสร้างใหม่ แต่ก็ยังคงสถานภาพเป็นเมืองขึ้นของอัสซีเรียเช่นเดิม

         612ปี ก่อนคริสตกาล กษัตริย์เนโบโพลัสซาร์(Nebopolassar)จึงประกาศอิสรภาพให้บาบิโลน และยังร่วมมือกับอาณาจักรมีเดีย(Medea)ที่อยู่ทางเหนือของอาณาจักรเปอร์เซีย บุกเผาโจมตีเมืองนิเนเวห์ เมืองหลวงของอาณาจักรอัสซีเรียราบคาบ ทำให้นิเนเวห์กลายเป็นเมืองร้างนับแต่นั้นมา นอกจากนั้นแล้ว กษัตริย์เนโบโพลัสซาร์ยังยกทัพไปตีซีเรีย ยูดาห์ และอียิปต์ ที่สมรภูมิรบคาร์เคมิช(Carchemish) โดยแม่ทัพหนุ่มน้อยเนบูคัดเนสซาร์ ซึ่งเป็นโอรส

         605ปีก่อนคริสตกาล เนบูคัดเนสซาร์ โจมตีนครเยรูซาเล็ม กษัตริย์เยโฮเอียคิม(Jehoiakim)แห่งเยรูซาเล็มยอมแพ้ เนบูคัดเนสซาร์จึงกวาดต้อนเอาทาสชาวยิวนับพัน เดินทางข้ามทะเลทรายระยะทางกว่า2,000กม.กลับไปเป็นทาสที่บาบิโลน ระหว่างการเดินทางนั้น กษัตริย์เนโบโพลัสซาร์ได้สิ้นพระชนม์ เนบูคัดเนสซาร์จึงทิ้งกองทัพเพื่อเดินทางกลับมาทำพีธีสืบราชบัลลังก์

         กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ ครองบาบิโลนนาน43ปี(605-561ปีก่อนค.ศ.) ได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปทุกทิศทางอย่างกว้างขวาง บาบิโลนกลายเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่และมั่งคั่งที่สุดในยุคนั้น

         ที่ราบลุ่มเมโสโปเตเมียไม่ค่อยมีหิน กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์จึงทรงริเริ่มใช้อิฐเผาไฟสร้างกำแพงเมือง อิฐสีและอิฐเคลืบในการแระดับตกแต่ง จึงเหลือเศษซากให้เราได้เห็นมาจนถึงปัจจุบัน

       งานก่อสร้างที่สำคัญๆในรัชกาลของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ อาทิเช่น กำแพงเมือง ประตูอิชตาร์ สวนลอยและหอคอยบาเบล

         เฮโรโดตัส นักประวัติศาสตร์นามกระเดื่องชาวกรีกมาเยือนบาบิโลนหลังรัชสมัยกษัตริย์เนบู คัดเนสซาร์กว่า100ปี ได้บันทึกเอาไว้ว่า...บาบิโลนกว้าง90เมตร ล้มรอบด้วยกำแพงสูง50เมตร ความหนาของกำแพงแต่ละชั้นมึถนนกว้างพอสำหรับรถศึกเทียมม้า4ตัววิ่งได้อย่าง สบาย รอบกำแพงเมืองมีประตูนับร้อย

        Robert Koldeway นักโบราณคดีชาวเยอรมัน ผู้ขุดค้นซากเมืองบาบิโลนตั้งแต่ปี 1899 นานถึง18ปี พบโบราณวัตถูมากมาย ส่วนใหญ่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน(Pergamon) ในกรุงเบอร์ลิน เยอรมนี โดยเริ่มขุดที่เนินกาซร์(Gasr) พบกำแพงเมือง3ชั้น หนา3.5เมตรและ7เมตรตามลำดับ ชั้นนอกสุดก่อด้วยอิฐเผา นอกกำแพงเมือง มีคูเมือง ช่องว่างระหว่างกำแพงเมืองกว้าง11.5เมตร มีดินถมให้เป็นถนนกว้างขนาดม้าวิ่งสวนกันได้4ตัว มีหอระวังภัยทุกระยะ50 เมตร กำแพงชั้นในมีหอระวังภัยอยู่ถึง 360 หอ (กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ ทรงเขียนไว้ที่แท่งหินสีดำว่า ทรงตั้งพระทัยสร้างเมืองให้เป็นป้อมปราการที่ข้าศึกไม่อาจทำลายได้) ประตูเมืองที่โดดเด่นและมีความสำคัญที่สุดชื่ออิชตาร์ (Ishtar) มีหอคอยสูง15เมตรขนาบทั้งสองข้าง หลังหอคอยอิชตาร์ยังมีหอคอยและกำแพงสูงซ้อนทับด้านในไว้อีกชั้น เพื่อบังทางเข้าให้เล็กลง(ป้องกันไม่ให้ข้าศึกเข้าไปได้ง่าย) ทั้งยังมีซอกกำบัง สำหรับทหารใช้ซุ่มโจมตีข้าศึก

         ตัวกำแพงประตูกอิชตาร์ ก่อด้วยอิฐเคลือบสีฟ้า ประดับด้วยภาพสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ 575ตัว อาทิ วัวตัวผู้สัญญลักษณ์ของฮาดัด(Hadad)เทพแห่งพายุ ตัวเซอร์รัส(Sirrush)สัญญลักษณ์เทพมาร์ดุค(Marduk) เทพเจ้าสูงสุดของบาบาโลน ที่มีลักษณะลำตัวและหัวเหมือนงูหรือมังกร อุ้งเท้าหน้าเหมือนสิงโต อุ้งเท้าหลังเป็นกรงเล็บนกอินทรี มีลิ้นสองแฉกบนหัวที่แบนราบ มีเขา11เขา

         สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง575ตัว เหมือนกำลังเดินแถวเข้าประตูอิชตาร์ เพื่อเข้าสู่วิหารภายในตัวเมืองบาบิโลน(ปัจจุบันประตูอิชตาร์ถูกรื้อ และนำไปประกอบใหม่ที่พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน ในกรุงเบอร์ลิน)

         จากประตูอิชตาร์เป็นถนนขบวนพิธียาว 250เมตร กว้าง7เมตร มีประตูสูงกั้นที้งสองฟาก ก่อด้วยอิฐเคลือบสีฟ้ารูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด105ซม. หนา35ซม. นำเข้ามาจากเลบานอนและทางเหนือของซีเรีย ยาด้วยแอสฟัลท์จนเกือบไม่เห็นรอยต่อ อิฐเคลือบทุกแผ่นจารึกพระนามเนบูคัดเนสซาร์ ผู้สร้างถนนนี้ผ่านกลางเมืองไปอีก1กม.จนถึงวิหารเทพมาร์ดุค

         บนพื้นผิวของอิฐเคลือบสีฟ้า ประดับด้วยจิ๊กซอว์ภาพสิงโต สัญญลักษณ์เทวีอิชตาร์ เทวีประจำเมืองบาบิโลน และสิงโตแต่ละตัว มีท่าทางไม่เหมือนกันเลย

         วังของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ อยู่ข้างประตูอิชตาร์ มีห้องนับร้อยห้อง กลางวังมีท้องพระโรงที่มีประตูบานมหึมาเป็นทางเข้า ผนังท้องพระโรงประดับด้วยอิฐเคลือบรูปสิงโต

         ภูเขาจำลองข้างวัง ที่เรียกว่าสวนลอยแห่งบาบิโลน กลายเป็นสถาปัตยกรรม1ใน7ของโลกยุคโบราณนั้น ทรงสร้างให้มเหสีชาวมีเดีย ที่คิดถึงภูเขาที่เขียวสดร่มรื่นด้วยทางน้ำไหลรินที่บ้านเกิด ทรงหาพันธุ์ไม้ปลูกไว้บนลานและตามระเบียง ลดหลั่นซับซ้อน มีความสูงราว100เมตร สูบน้ำขึ้นบนจุดสูงสุด แล้วปล่อยให้ไหลรินเป็นธารน้ำตก

         วิหารเทพมาร์ดุค มีประตูทางเข้า12ประตู นำไปสู่ลานกว้าง ตัววิหารมีแท่นบูชาทำด้วยเงินและทองคำ ในห้องบูชาชั้นใน มีเทพมาร์ดุค ทำด้วยทองคำสูง 7 เมตร ในพีธีขึ้นปีใหม่ กษัตริย์จะเป็นผู้อัญเชิญเทพเจ้ามาร์ดุค แห่แหนไปตามถนนสายขบวนพีธี

         หอคอยบาเบล(สมัยเนบูคัดเนสซาร์ เรียกว่า เอเตเมนานากิ(Etemenanaki)-ชื่อเรือนที่เป็นรากฐานแห่งโลกและสรวงสวรรค์ สูงราว100เมตร สร้างลดหลั่นเป็น7 ชั้น บนสุดมีวิหารบูชาเทพเจ้า(คล้ายซิกกุรัต-Ziggurat ที่มีอย่างมากมายในอิรักและอิหร่าน)

         ครั้งรัชสมัยกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช กรีฑาทัพมาถึง ทรงสั่งให้รื้อหอคอยนี้ เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมากแล้ว และจะทรงสร้างขึ้นใหม่แต่สิ้นพระชนม์เสียก่อน

         เนบูคัดเนสซาร์สิ้นพระชนม์เมื่อ562ปีก่อนคริสตกาล กษัตริย์พระองค์หลังๆก็ไม่ใคร่เข้มแข็งนัก

         จวบ 539 ปีก่อนคริสตกาล กษัตริย์ไซรัสมหาราชแห่งเปอร์เซีย ยกทัพมาตีบาบิโลน ทรงให้กองทัพอีกกองหนึ่ง ยกไปทางเหนือเพื่อทำการเปลี่ยนเส้นทางเดินของแม่น้ำ ทำให้น้ำไหลผ่านบาบิโลนน้อยลง จากนั้นทหารเปอร์เซียก็ลงลุยน้ำตื้นผ่านประตูเข้าเมืองบาบิโลนได้สำเร็จ ขณะที่ชาวเมืองกำลังทำพิธีบวงสรวงเทพเจ้า จึงไม่ได้ป้องกันเมือง

         เดือนตุลาคม 539ปีก่อนค.ศ. ตรงกับรัชกาลกาตริย์เบลชาสซาร์(Belshazzar) เมืองป้อมปราการอันแข็งแกร่งแห่งนี้ก็ปราชัยแก่ปอร์เซีย กษัตริย์ไซรัสมหาราชมิได้ทำลายบาบิโลน ยังทำการบูรณะต่อเติมจนสวยงาม ทรงสถาปนาให้บาบิโลนเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของเปอร์เซีย รองจากซูซา(Susa)

         รัชสมัยกษัตริย์เซอร์เชสมหาราช ชาวบาบิโลนก่อกบฎครั้งใหญ่ เปอร์เซียได้ยกทัพเข้าปราบ ได้รื้อทำลายกำแพงเมืองชั้นนอก

         สมัยกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาสิโดเนีย ทรงแวะพักที่บาบิโลนหลังเอาชนะกองทัพกษัตริย์ดาริอุสมหาราชแห่งเปอร์เซียและ หลังกลับจากอินเดีย ทรงหวังจะสถาปนาบาบิโลนเป็นเมืองหลวงแห่งจักรวรรดิ์มาสิโดเนียอันกว้างใหญ่ ไพศาล แต่ทรงประชวรสิ้นพระชนม์เสียก่อน(323ปีก่อนคริสตกาล)

         จากนั้นบาบิโลนก็เสื่อมโทรมลง กลายเป็นเมืองอิฐ ที่ผู้คนมารื้อไปสร้างบ้านเรือน อาทิหมู่บ้านฮิลลา(Hilla) ก็สร้างจากกระเบื้องเมืองบาบิโลน

        บาบิโลนกลายเป็นเมืองร้าง ฝุ่นทรายทับถม

         สมัยอดีตปธน.ซัดดัม ฮุสเซน ได้สร้างอาคารสำคัญๆขึ้นใหม่ ทับลงบนซากบาบิโลน โดยใช้อิฐที่เลียนแบบของเก่า

          โดยมีนามของซัดดัม ฮุสเซนจารึกไว้แทน

 

         เรียบเรียงจาก ต่วยตูนฉบับ เดือนกันยายน 2549

 

 

 

 

 

 

         ...................

Comment

Comment:

Tweet

brviqxpslbipmjd, <a href="http://tron-movie.com/">Payday loan</a>, kbDcArF, Payday loan direct deposit, WIvfFpy, http://tron-movie.com/ Quick easy military payday loans, JWxcVcu, <a href="http://paydayloansselection.com/">The payday loan</a>, CDjLzNF, Online payday loans faxless quick canada, WUiMoCQ, http://paydayloansselection.com/ Online instant no fax payday loans, dAgtRTF, <a href="http://university-acs.com/">Lunesta vs ambien</a>, FuGbWhn, Ambien cr without a prescription, qiPVgsW, http://university-acs.com/ Ambien cr, RXUpdCk, <a href="http://valentineshair.com/">Where can i buy propecia</a>, phfCXuf, Propecia, vGoTJts, http://valentineshair.com/ Buy propecia no prescription, vletoZA, <a href="http://valentineshair.com/">Propecia</a>, dNjIOvE, Buy cheapest propecia, QLRQojz, http://valentineshair.com/ G postmessage propecia smiley remember, MQkLwIl, <a href="http://www.thoughts.com/payday-loans">payday loans</a>, ZKdfYhK, payday loans, djYdAgm, http://www.thoughts.com/payday-loans payday loans, batIIKV.

#796 By wdmthuvc (173.44.37.226|173.44.37.226) on 2014-01-15 15:14

I cannot thank you enough for the blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

#795 By bottes enfants pas cher (202.105.61.227) on 2013-11-03 19:43

Jwd0Nl I loved your post.Really thank you! Really Cool.

#794 By LzWnkcPMlEfNPiPlO (46.161.41.184) on 2013-10-27 00:04

VSnAHk Major thankies for the article post.Much thanks again. Awesome.

#793 By SqmIVcJdKmQQgzN (46.161.41.184) on 2013-10-26 23:59

yquBc8 Thanks a lot for the article.Much thanks again. Will read on...

#792 By HSTtUcvio (46.161.41.184) on 2013-10-26 23:05

kgAdke A big thank you for your blog.Really thank you!

#791 By HFinjOuiQq (46.161.41.184) on 2013-10-26 06:59

ZmoKtn Wow, great blog article.Thanks Again. Want more.

#790 By WXAWOvfQTWgs (46.161.41.184) on 2013-10-26 05:17

F0x8hp Say, you got a nice blog article. Really Cool.

#789 By RPZuKoEgfWypQGvxq (46.161.41.184) on 2013-10-26 03:37

F5cggn Thanks a lot for the post.Much thanks again. Awesome.

#788 By xZzBHBbXWKcJec (46.161.41.184) on 2013-10-25 19:28

dH9mQU Great, thanks for sharing this blog.Much thanks again. Really Great.

#787 By oMLlqJEwVJUOuBhq (46.161.41.184) on 2013-10-25 13:35

5rfGGc Thanks for the post. Awesome.

#786 By HSHdcGGKgZQCs (46.161.41.184) on 2013-10-25 08:37

o2DBSj Great blog article. Keep writing.

#785 By NKdgGlCyOZNaeQj (46.161.41.184) on 2013-10-25 05:25

pakNLf I really enjoy the blog post.Really thank you! Keep writing.

#784 By yhQiPZUYTNMHQW (46.161.41.184) on 2013-10-24 22:10

3Ok70j Really informative article post.Thanks Again. Much obliged.

#783 By TPAPZzYuAH (46.161.41.184) on 2013-10-24 15:48

sZbxAB Really enjoyed this article post. Really Great.

#782 By DXLwJjQEWVqCrajRT (46.161.41.184) on 2013-10-23 22:15

story.php?title=

#781 By camisetas de futbol baratas (14.147.205.88) on 2013-09-28 15:28

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

#780 By montre hermes kelly (202.105.62.186) on 2013-09-09 09:06

Jfur06 Awesome blog article.Really thank you! Keep writing.

#779 By AjxpEqKeyIK (192.162.19.11) on 2013-09-06 21:05

mCQCPl I think this is a real great blog.Thanks Again. Cool.

#778 By VNNpBEyVuH (192.162.19.11) on 2013-09-06 18:26

TMr4NF Im obliged for the post.Really thank you! Really Great.

#777 By GGgsimzQWy (192.162.19.11) on 2013-09-06 09:56

rI620d Really informative article.Really looking forward to read more. Will read on...

#776 By NWfEzrhT (192.162.19.11) on 2013-09-06 08:52

uXoAL5 Hey, thanks for the blog.Really thank you!

#775 By FJMsUckikKtI (192.162.19.11) on 2013-09-06 08:24

h2sWsk This is one awesome blog.Really thank you! Great.

#774 By PYVeKvufUWGXz (192.162.19.11) on 2013-09-06 02:16

Zgb6ya Really appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Great.

#773 By FfZkpTFdjhmkOMilIa (192.162.19.11) on 2013-09-06 00:08

action=profile;u=

#772 By maillot liverpool torres (113.119.53.185) on 2013-08-23 09:38

threads/newreply.php?p=

#771 By maillot Suède (202.105.90.101) on 2013-08-20 07:35

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

#770 By http://www.sixsigmadss.com/ (14.121.31.97) on 2013-08-04 23:52

Internet is written with the capital letter in a sentence, by the way. And hundredths are written not with a point but with a comma. This is according to the standard. And actually everything is very good..!

#769 By http://www.sixsigmadss.com/ (14.121.31.97) on 2013-08-04 23:30

I am so grateful for your article. Much obliged.

#768 By http://www.link898.com/ (219.136.100.117) on 2013-07-25 17:29

Nice…thanks for this.

#767 By http://www.link898.com/ (219.136.100.117) on 2013-07-25 07:14

Bookmarked!!, I like your website!

#766 By http://www.link898.com/ (202.105.62.50) on 2013-07-24 12:21

Very informative article post.Really thank you! Will read on…

#765 By http://www.link898.com/ (202.105.62.50) on 2013-07-24 12:12

Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thanks for your time!

#764 By http://www.link898.com/ (202.105.62.50) on 2013-07-24 10:50

I think this is a real great article post.Really looking forward to read more. Want more.

#763 By http://www.link898.com/ (202.105.62.50) on 2013-07-24 10:24

significantly higher in the pure IDCs and IDCs with DCIS compared to pure DCIS (P = 0.007 and P = 0.001, respectively). Real-time PCR analysis of FOXC1 expression from 25 DCIS,

#762 By http://www.click1933.co.uk (142.4.112.209) on 2013-07-23 11:45

/ftopic*.html

#761 By http://maillotlyon.wehaay.com/ (14.150.75.11) on 2013-07-22 09:11

forum-thread-view?r=

#760 By http://maillotfootarsenal.1to1elite.com/ (14.150.75.11) on 2013-07-22 08:24

community/viewTopic/

#759 By http://maillotbarcelone.wehaay.com/ (14.150.75.11) on 2013-07-22 08:06

/forum/profile.php?id=

#758 By http://maillotpologne.1to1elite.com/ (14.150.75.11) on 2013-07-22 08:03

Department of Genetics and Pathology, Uppsala University Hospital, Dag Hammarskj枚lds v盲g 20, Uppsala, SE-751 85, Sweden <a href="http://www.family-doctor.org.uk/Compress.aspx" title="mulberry handbags">mulberry handbags</a>

#757 By mulberry handbags (190.78.176.123) on 2013-07-13 04:32

To find out what BTN games your cable or satellite provider will be showing on Saturday, please start by entering your zip code and provider below. <a href="http://sac1912longchamp.moonfruit.fr/" title="sac longchamp pas cher">sac longchamp pas cher</a>

#756 By sac longchamp pas cher (201.243.128.197) on 2013-07-13 04:27

index.php?action=profile;u=

#755 By ray ban pas cher (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-10 17:03

story.php?title=

#754 By maillot de foot pas cher (103.7.57.18|202.105.90.156) on 2013-07-05 19:39

I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

#753 By gifts for men (103.7.57.18|14.147.204.249) on 2013-07-01 05:44

0, propecia,

#752 By MBVtcAfpPlYtHwXbnun (103.7.57.18|46.161.41.32) on 2013-06-26 10:28

Once again another great entry. I actually have a few things to ask you, would be have some time to answer them? maillot de foot http://maillotdefootspascher.lunette-desoleil.fr/

#751 By maillot de foot (103.7.57.18|202.105.63.155) on 2013-06-20 03:28

Great, thanks for sharing this blog article.Really looking forward to read more. Fantastic. lunette ray ban http://2013lunetterayban.blog.com/

#750 By lunette ray ban (::|202.105.63.155) on 2013-06-20 03:21

Hello there I am so grateful I found your blog, I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work. ray ban wayfarer http://lunetteray-banpascher.blogspot.com/

#749 By ray ban wayfarer (103.7.57.18|202.105.63.155) on 2013-06-20 01:30

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon! maillot de foot 2013 http://2013maillotdefoot.blog.com/

#748 By maillot de foot 2013 (103.7.57.18|202.105.63.155) on 2013-06-20 00:57

I have no idea how you do this but I’m completely fond of this blog. polo ralph lauren pas cher http://chemiseralphlauren.blog.com

#747 By polo ralph lauren pas cher (103.7.57.18|202.105.63.155) on 2013-06-20 00:47